تارنمای رسمی کارگاه آنلاین صد داستان | نوشتن ۱۰۰ داستان در ۱۵۰ روز | مدرسه نویسندگی
ورود ثبت نام

آفای با”فرهنگ”
نویسنده: زینب بیشه ای

پسرک با کیف بزرگی که پشتش انداخته بود و با دویدن بالا و پایین می شد، به سمت ماشین پدر دوید. شاد و خندان به دستگیره حمله ور شد و خود را به داخل ماشین پرت کرد:
_ سلام بابایی
+ بَه سلام آقا پسر گل خودم چه خبر بابایی مدرسه خوب بود؟
_ اممممم….بله…خیلی …بابایی دِیلاق حرف بدیه؟
+عه…این چه حرفیه پسرم کی گفته بهت؟
_ نسناس چطور؟
+ بله بله این حرفا خیلی حرفای بدی هستن. کی اینا رو بهت گفته؟
_ پس حتما ریقو هم بده دیگه؟
+ ممکنه بگی این افاضات از کی سرازیر شده؟
_ مهرداد.
مرد که از فرط عصبانیت سرخ شده بود، گفت:
+ فردا باید بیام مدرسه سراغ مدیرتون، نه اول باید بگم مدیرتون پدر مهرداد رو صدا کنه بیاد، اصلا چرا خودم دم در خونشون نرم…پسره ی..‌.
دقایقی به سکوت گذشت. پدر دوباره شروع کرد:
+ خب حالا بگو ببینم چی شد مهرداد این حرفا رو بهت زد؟
_ من دفتر ریاضیشو برداشتم.
+ خب اینکه عصبانیت نداره…پسره ی بی تربیت
_ خب با دفتره دست رشته بازی کردم با بچه ها
+ بابایی چرا این کار رو کردی آخه؟
_ مهرداد خودشیرین بازی درآورد. سر زنگ ریاضی به معلممون یادآوری کرد که امروز تست داریم. منم خواستم حالشو بگیرم.
پدر از چهره بی تفاوت پسر هنگام ادای جملاتی که نهایت بدجنسی اش را می رساند، تعجب کرد‌. سرعت ماشین را کم کرد که در کوچه بپیچد. میخواست حرفی بزند که با صدای بلندی به خود آمد و سر هردو تا نزدیک شیشه جلو  رفت. پدر از آیینه عقب را نگاه کرد. از حرکات عصبی و نگاه تند و تیزش میشد خشم شدیدی را تشخیص داد. زبان باز کرد:
_ مرتیکه بی پدرومادرِ بی همه چیز بی لیاقتِ بی فرهنگ…
همچنان ادامه می داد و از ماشین پیاده شد. دقایقی به دعوا و گفتگو میان پدر و راننده پشت سر گذشت. پدر با کارت ماشین و گواهینامه راننده به داخل ماشین برگشت. در حالی که می نشست زیر لب به مخاطبی نامعلوم غر میزد:
_ به من میگه حالم خوش نیست مادرم کرونا گرفته …مرد حسابی خب نشین‌ پشت فرمون…
+ بابایی بی پدر و مادر بودن خیلی چیز بدیه؟
مرد در بهت وناباوری نگاهی به کودک ۹ساله انداخت.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما