تارنمای رسمی کارگاه آنلاین صد داستان | نوشتن ۱۰۰ داستان در ۱۵۰ روز | مدرسه نویسندگی
ورود ثبت نام

دیو یا انسان
نویسنده: هوشنگ مرادی مجد

توده های به هم فشرده شده سراسر گیتی را در بر
گرفته بود ، همه چیز به دور هسته مرکزی می چرخید . گاه توفنده بود و گه آرام ، ولی با نظمی خاص به دور هسته مرکزی می پیچید ، سپس باز می شد و به دورترین نقطه از مرکز قرار می گرفت و به طریق دیگر بارور می شد و دوباره باز می گشت . مرکز فشرده شده چنان قدرتی داشت که در یک لحظه می توانست کل هستی را نابود کند . میلیونها سال بدین ترتیب گذشت و همه چیز بارور گشت . وقتی هسته های بارور به کمال
رسید ، مرکز توفنده تصمیم گرفت جهانی با تقسیمات گوناگون به وجود آورد که خود بتوانند راه تکامل را بپیمایند و با کائنات و مرکز توفنده
همسو شوند و در اعتلای جهانی آباد و آزاد و پوینده بکوشند و با هسته های پرورده به سوی
مرکز باز گردند .در آن لحظه خاص قدرت لایزال
همه چیز را در هم فشرد و آتش زد . تمام هستی را به سوختن واداشت ، سپس ابرهای تیره را در هم فشرد و باران های سیل آسا بر آتش باریدن گرفت و آنقدر ادامه یافت تا دود و آتش و گدازه
را در هم فشرد و در جای جای کهکشان پهناور قرار داد . سالها و قرنها گذشت و از اندازه برون شد تا پروسه ماندگاری را تجربه کنند . بسیاری از توده های پراکنده و سرد شده و تغییرات اساسی بوجود آمد . سالیان متمادی هسته مرکزی
گاه آنها را به سوی خود جذب می کرد و گاه آنها را به برخورد با هم وا می داشت تا تغییرات کامل شود . توده به هم فشرده بسیار کوچکی را
بارها به مرکز نزدیک کرد و در آن دمید و دوباره به آتش کشید . سپس باران های بسیاری بارید
تا تمام آنچه سفت و سخت شده بود در درون آب قرار گرفت . هزاران سال همه چیز در زیر آب بود ، در سیر تکامل شهاب سنگ های آتشین بر آن ریختند تا آتش و آب گدازه های آتشفشانی پدید آمد و در دل این آب و آتش و گدازه سیاره
زمین سر به در کرد . و در سایر سیارات نیز واکنشهایی به وقوع پیوست ، سالها از میلیون گذشت تا اولین موجودات تک سلولی بوجود آمد
و زندگی به وقوع پیوست . در عصرهای متفاوت
موجودات گوناگون پدید آمدند . انسان هم یکی از همین آفریدگان هسته مرکزی بود . انسان از
وقتی که خود را شناخت کاملا متفاوت و مخالف
سایر جهش یافتگان و بر خلاف تکامل عمل کرد و زیاده خواه شد . او خواست بر همه چیز تسلط
پیدا کند . برای همین ، تنها موجودی که به طور گسترده همنوع خود را شکار و از بین می برد آدم بود . در وجود انسان دیو و فرشته به یک اندازه
مانند نهالی نو رسته قرار داده شده ، ولی با دیو
بیشتر محشور شد و نهال فرشته هنوز هم
رشد چندانی نکرده . نهال دیو آنقدر رشد کرده
که شاخ و برگش تمام کره زمین را در بر گرفته .انسان وقتی دیو شد بر خود نیز شورید،
دیو سیرتان انسان نما هنوز با ایما و اشاره با هم صحبت می کردند که بر نیکی غالب شدند . در دورانی طولانی زبان از کام بر کشید و نخستین
کلام را با شکلی مهیب ادا کرد . هر چه جلوتر رفت گسترده زبانی موزون و مخرب تر شد .از همان آغاز هم با ایما و اشاره قانون وضع می کرد و سلسله مراتب به وجود آورد . زمانی که
پیشرفت بیشتری کردند به جان یکدیگر افتادند و کشتارهای بسیاری بوجود آمد . بارها از طرف مرکز هستی صاعقه ، سیل ، زلزله ، آتشفشان بر
دیوان باریده شد و تا مرز نیستی پیش رفتند .
ولی به به محض رهایی با شاخهای نامرئی خویش دور هم جمع شدند و به جای عبرت گرفتن و گام برداشتن به سوی نیکی و تکامل ،راه دیگری را بر گزیدند .
اسم این نیروی عظیم مرکز هستی را خدا گذاشتند . ابتدا از این نام می ترسیدند و بر خود می لرزیدند و قربانی می کردند و گاه فرزندان خود را سر می بریدند . دیوان هر چه بیشتر طعم
قدرت را چشیدند قوانین بیشتری تولید کردند .
آنها با رادارها و شاخهای نامرئی خویش دور هم
نشستند و فکر کردند ، واسطه های بسیاری در سراسر گیتی ساخته شد تا بین دیوان و هسته مرکزی دلالی کند . عزرائیل و میکائیل و اسرافیل و
شیطان را در آسمان و زمین ساختند . آنها هیچ وقت صادق نبودند .
واسطه ها روز به روز گسترش بیشتری یافت و
در طی قرون بسیار افکار و ادیان مختلف بوجود آمد و از این هم فرا تر رفت و اعلام آتش بس دادند و گفتند که دیگر از طرف مرکز هستی کسی
نخواهد آمد و هر کس غیر از این بگوید دشمن خداوندی است . بدین صورت دیگر پیامبری نیامد
ولی دیوان همچنان در پی ساختن ولی و نایب و
موجودات فرا زمینی بر روی کره خاکی هستند .
به نظر می رسد که دیگر بر روی زمین کار تکامل
به سرانجام نخواهد رسید . نیروی لایزال ، تنها کره زمین را که به راه تکامل نرفته و تخطی کرده با
سیاره ای دیگر در برخوردی عظیم در آتش می سوزاند تا بعد از بین رفتن
کره زمین ، راه تکامل دیگری بر گزیند .
نیروی برتر هستی خود در عجب است که کجای
کارش اشتباه بوده و چرا این موجود که قرار بود
جزو برترینها باشد به بدترین و نابود کننده ترین مو جود تغییر شکل و رویه داد .

هوشنگ مرادی بیست و نهم آبان ماه ۱۳۹۹

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما