تارنمای رسمی کارگاه آنلاین صد داستان | نوشتن ۱۰۰ داستان در ۱۵۰ روز | مدرسه نویسندگی
ورود ثبت نام

دختر نوبلی
نویسنده: فرزانه کردلو

۱۵ سال بیشتر نداشت. عاشق درس و مدرسه بود، منتها زنان و دخترانی که در جامعه‌ای همچون دره سوات زندگی می‌کردند، حق درس خواندن نداشتند. چرا که صاحبان قدرت آن منطقه، درس خواند دختران را نشانه کفر و هرزگی می‌دانستند. با همه این سختی ها، دختران این منطقه بدون اینکه یونیفور مدرسه بپوشند به طور مخفی در کلاس درس حاضر می‌شدند.

روزها به همین منوال می‌گذشت. دختر پانزده داستان ما با جدیت برای درس خواندن و رویای وکیل شدن خود تلاش می‌کرد. حتی چند باری هم او و خانوادش به خاطر درس خواند او به مرگ تهدید شده بودند. انگار او ابایی از مرگ نداشت و دوست داشت در راه هدفش جانش را فدا کند. سال ۲۰۱۲ بود. کلاس درس تمام شد. با تمام وحشتی که بر دختران در هنگام ورود و خروج به مدرسه وجود داشت در آن روز در هنگام بازگشت دخترک پانزده ساله به همراه دوستانش به اتوبوس سوار شد تا بعد از تعطیلی مدرسه به خانه برگردد. منتها هیچ یک از آن دختران نمی‌دانستند که اتفاق بدی پیش رویشان قرار دارد.

اتوبوس همینطور داشت به مسیر خود در جاده ادامه می‌داد که توسط گروهی مسلح متوقف شد. به ناچار راننده اتوبوس را متوقف کرد. گروه مسلح وارد اتوبوس شدند.

سردسته گروه مسلح پرسید:

-کدام یک از شما ملاله هستید. همه ساکت بودند.

دوباره اسلحه ها را به سوی برخی از مسافرین گرفتند و جمله خود را تکرار کردند. ملاله کیست.

ترس و وحشت در وجود تک تک مسافرین رخنه کرده بود. همه از ترس ساکت بودند.

همین که خواست به سمت دختر خردسالی شلیک کند. ملاله به زبان آمد.

-من ملاله هستم.

یکی از افراد مسلح بدون هیچ سوال  جوابی به سرش شلیک کرد و ملاله غرق در خون شد. همه مسافرین به داد و فریاد پرداختند. گروه مسلح بعد شلیک به ملاله از محل متواری شدند. ملاله نقش زمین شده بود. بعد از مدتی طالبان در این منطقه از پاکستان مسئولیت ترور را به عهده گرفتند.

خوشبختانه ملاله را بعد از رساندند به بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفت. به جهت شلیکی که به مغزش شده بود، امکان زنده ماندنش بسیار کم بود. منتها او باید زنده می‌ماند تا رسالتش را تکمیل کند. بعد از عمل جراحی های متعدد در اوایل ۲۰۱۳ او دوباره سرپا شد تا به زندگی خود ادامه دهد. حتی به خاطر این اتفاق در سال ۲۰۱۳ جایزه صلح نوبل به این دختر نوجوان رسید. تا از شجاعت و شهامت بیشتر وی تقدیر شود.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما