تارنمای رسمی کارگاه آنلاین صد داستان | نوشتن ۱۰۰ داستان در ۱۵۰ روز | مدرسه نویسندگی
ورود ثبت نام

ترشیِ ترش
نویسنده: ا.نواب

سمانه عاشق آشپزی بود دو سال بود که با رامتین ازدواج کرده بود دست دختر عالی بود و تصمیم گرفته بود برای اولین بار ترشی درست کند . دستورش را گرفت و یک ترشی بسیار عالی درست کرد.

 ترشی کاملاً جا افتاده بود رامتین کمی از آن را تست کرد و  بسیار تعریف کرد و پیشنهاد داد که مادر و پدر رامتین را دعوت کنند و به همراه یک سبزی پلو ماهی با کوکو این ترشی خوشمزه را در کنار هم بخورند. سمانه هم با کمال میل قبول کرد.

همه چیز آماده بود کوه سرخ شده بود ماهی ها در فر بودند و سبزی پلو هم دم کشیده بود. رامتین خبر داد که تا یک ربع دیگر با پدر و مادرش می‌رسند سامانه جلوی آینه رفت موهای خرمایی بلندش را روی شانه اش ریخته بود و یک ماتیک صورتی بر لب داشت و چشمان قهوه ای اش در آینه می‌درخشید یک بلوز صورتی و یک شلوار قهوه ای پوشیده بود.

زمان ظرف ترشی ها و زیتون ها را که سلفون کشیده بود و در یخچال گذاشته بود بیرون آورد و برای میز ناهارخوری گذاشت و همه چیز مرتب بود با عقاب ها ولی با آنها سریع جایشان همه چیز عالی بود. فقط باید ماهی ها را از فر در می آورد و برنج را می کشید.

پدر شوهر و مادرشوهرش آمدند زمانه مثل همیشه با احترام برخورد کرد هنگامی که نشستند زمان چای را آورد و بعد به آشپزخانه رفت و غذا سر بزند از اینکه همه چیز عالی بود خوشحال بود شام را کشید و سر میز برد.

پدر شوهرش با دیدن سبزی پلو با ماهی و کوکو چشمانش برق میزد همگی دور میز نشستند رامتین بشقاب را کنار گذاشت و گفت من در دیس غذا میخورم وقتی یک خانم به این با سلیقه ای و دست‌پخت عالی دارم دیگه هرشب باید توی دیس غذا بخورم نه بشقاب.

زمان با تعریف جمله رامتین لبخند زد مهمان نوازی سمانه اول برای پدر شوهر و مادرشوهرش غذا کشید و بعد دی سرا برای رامتین از سبزی پلو ماهی و کوکو پر کرد.

رامتین هم شروع به غذا خوردن کرد و بعد رفت او شیر را برداشت و در کنارش گذاشت و گفت مامان امسال سمان خودش ترشی درست کرده بخور ببین چیکار کرده خیلی عالی شده مادر رامتین ک قیافش معلوم بود که از تعریف‌های رامتین خیلی خوشش نیامده و متاسفانه از هیچ چیزی نمی تواند ایراد بگیرد ظرف ترشی را از جلوی رامتین برداشت و چند تکه گل کلم جدا کرد و در بشقابش گذاشت و شروع کرد به خوردن و بعد چهره اش را در هم کرد و گفت خیلی ترشی ات  ترشه ایراد کارت اینجاست. 

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما