تارنمای رسمی کارگاه آنلاین صد داستان | نوشتن ۱۰۰ داستان در ۱۲۰ روز | مدرسه نویسندگی
ورود ثبت نام

یک دنیا ارامش
نویسنده: ا.نواب

دوباره دست به قلم میشود. اخرهروقت حالش خوب نیست مینویسد. میداند چه کند تا حالش خوب شود برای همین چند ساعتی به داخل اتاقش میرود. او یک فرشته است اهل دعوا و قهر نیس عصبانیت و خشمش را روی کاغذ می آورد اما با جملات زیبا و رویایی مگر میشود؟این همه تضاد!چطور با جملات زیبا حال بدش را خوب میکند یکی از رویاهایش نویسندگی است.میگوید مینویسم تا دنیای زیبا را به همه نشان بدهم تا شاید کمی خجالت بکشیم و از زشتی رفتارمان کم کنیم.مینویسم تا که لبخند به صورت همه بنشانم من اینگونه میتوانم حال همه را خوب کنم.حال همه که خوب باشد حال من هم خوب است و این یعنی یک دنیا پراز آرامش. 

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما